Miller Town and Country Tavistock 01822 617243 & Okehampton 01837 54080